Group Alivio M4050 - 3 x 9s

Nhà sản xuất
SHIMANO
Tình trạng
Hết hàng

Mô tả

1. Sang dĩa trước    FD-M4000

2. Cùi đề sau           RD-M4000

3. Tay sang số         SL-M4000

4. Tay thắng dầu: 

5. Bộ giò dĩa            FC-M4050

6. Líp                       CS-HG400-9

7. Sên                     CN-HG53

8. Trục giữa           SM-BB52