Các loại vỏ xe đạp và ruột có nhiều size khác nhau; vỏ xe đạp địa hình, touring, xe đạp đua, và nhiều phụ kiện da dạng dành chi bánh xe đạp