Các loại thắng xe đạp thể thao; thắng dầu, thắng V, thắng càng, gôm, bô thắng, cáp thắng, đĩa thắng, cầu nối thằng, dầu thắng Shimano/ Sram, vỏ dây thắng và nhiều phụ kiện cho thắng xe đạp.