Group Shimano 105 R7000

Nhà sản xuất
SHIMANO
Tình trạng
Hết hàng

Mô tả

1. Giò dĩa shimano 105 R7000(giò dài 170mm,răng 53-39).

2. Cặp càng thắng shimano 105 BR-7000.

3. Sên shimano CN-HG601.

4. Líp shimano R7000 (răng 11-25T) hoặc (răng 12/25)

5. Trục giữa shimano SM-BBR60.

6. Cùi đề shimano RD-7000.

7. Cặp tay lắc shimano ST_7000.

8. Sang dĩa shimano FD-7000.