Tại Saigon Bike Shop, quý khách sẽ hài lòng với những cặp bánh ráp -custom made cho dòng touring, địa hình, và bánh xe roads rất đẹp và chuyên nghiệp. Đang căm đúng kỹ thuật với kỹ thuật rút căm theo từng dòng xe đạp để thích hợp, chạy trên mặt đường. Chúng tôi cung cấp luôn dịch vụ, thay đùm xe đạp trước và sau, thay vành, nâng cấp theo yêu cầu của quý khách. Ngoài những dịch vụ trên, shop cung cấp bánh bộ xe đạp địa hình, touring, gravel và xe đạp road. Các loại bánh nhôm đến carbon với đùm thắng cáp cơ và thắng đĩa dầu thích hợp với các dòng xe có mặt trên thị trường hôm nay.