Cho Thuê Xe Đạp Touring Đường Dài

Xe đạp Touring Riverside 520 - wheel size: 700 x 45

- Loại xe: Touring, size: 50cm

- Baga trước và sau

- Có 2 túi baga trước, 2 túi baga sau

- Có đèn trước và đèn sau dùng điện đùm shimano trước

- Dùng bộ group Shimano M4100: 1 x 10 tốc độ

- Giò dĩa single: 38T, và líp: 11 - 46T

- Vỏ gravel 700c x 45

xe đạp touring

baga trước
 


Túi baga sau Riverside 520
 


baga sau xe đạp touring
 


Ghi đông xe đạp
 


Đèn trước xe đạp
 


Xe đạp Touring Darkrock - wheel size: 700 x 45

- Loại xe: Touring, size: 51cm

- Baga trước và sau

- Có 2 túi baga trước, 2 túi baga sau

- Có đèn trước và đèn sau

- Dùng bộ group Shimano M4100: 1 x 10 tốc độ

- Giò dĩa single: 38T, và líp: 11 - 46T

- Vỏ gravel 700c x 45

xe đạp touring Darkrock


baga trước


Ba ga sau xe đạp
 


surly handle bars
 


touring