Các loại túi đựng xe đạp đi du lịch, vận chuyển bằng xe lửa, đường hàng không